Στο Χαμόγελο εργάζονται αποκλειστικά πτυχιούχοι βρεφονηπιοκόμοι και νηπιαγωγοί με πλήρη επιστημονική επάρκεια και εκπαιδευτική εμπειρία. Το εκπαιδευτικό προσωπικό εφαρμόζει συστηματικά τις σύγχρονες μεθόδους της παιδαγωγικής. Περιορίζει φαινομενικά το ρόλο του στην καθοδήγηση και εποπτεία της αυθόρμητης δράσης των παιδιών. Στην ουσία καλλιεργεί αμφίδρομες σχέσεις επικοινωνίας με τα παιδιά,  ενθαρρύνει, οργανώνει και υποβοηθάει διακριτικά τις παιδαγωγικές τους δραστηριότητες, επιβλέπει και αξιολογεί τα αποτελέσματα, διαπιστώνει τα προβλήματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Άδεια λειτουργίας

Βρεφονηπιακού σταθμού 4573-20.11.08

Ιδιωτικού νηπιαγωγείου Φ17.1/1276-03.06.09

Ώρες λειτουργίας

Καθημερινά από 07:00 έως 21:00

Σάββατο 8:30 έως 14:30

Authorization

Search

Colors