Προσχολική αγωγή

Κεντρικός στόχος της προσχολικής αγωγής που παρέχεται στο Χαμόγελο είνια η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων. Για το σκοπο αυτό, αξιοποιούμε και εφαρμόζουμε τις πλέον έγκυρες επιστημονικές μεθόδους της σύγχρονης παιδαγωγικής σε ένα περιβάλλον που σχεδιάστηκε εξ'αρχής για να λειτουργήσει ως κέντρο προσχολικής αγωγής στις βαθμίδες των βρεφών και των νηπίων.

Οι σύγχρονες απόψεις για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών τονίζουν ότι, περισσότερο από την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, θεωρείται κρίσιμη η υιοθέτηση θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση. Ειδικές έρευνες κατέδειξαν ότι τα παιδιά αναπτύσσουν θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση, όταν εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και όταν έχουν συστηματικές ευκαιρίες να αλληλεπιδρούν με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Ένα λειτουργικό και πλούσιο σε ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον προτρέπει τα παιδιά να επιλέγουν ελεύθερα δραστηριότητες και τα ενθαρρύνει να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν.

Στο Χαμόγελο εστιάζουμε στις διαδικασίες που κινητοποιούν τη θέληση για μάθηση. Δίνουμε έμφαση στο στοιχείο της απόλαυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας που συμπηκνώνεται στο ρόλο του δημιουργικού παιχνιδιού. Τα μικρά παιδιά, μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες δρομολογούν τη σωματική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή τους. Γνωρίζουν το εαυτό τους, επικοινωνούν με τους άλλους και επιδρούν αμφίδρομα με το περιβάλλον. Άλλη καθοριστική παράμετρος για τη διαμόρφωση ενός ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος είνια η χρήση λειτουργικών ερεθισμάτων του λόγου που στοχεύουν στην υποστήριξη του αναδυόμενου εγγραματισμού. Σημαντική επίσης είναι η συμβολή ερεθισμάτων που συνδέονται με τον τεχνολογικό εγγραματισμό.

Στο νηπιαγωγείο του Χαμόγελου τα παιδιά ενθαρρύνονται να ερευνούν, να συγκρίνουν, να ταξινομούν, να προβλέπουν. Καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές. Εμπλουτίζουν και οργανώνουν τις εμπειρίες από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Καλλιεργούν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα και έρχονται σε επαφή με την έννοια του λόγου, προφορικού και γραπτού. Προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων που θα τα βοηθήσουν στη βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή. Προετοιμάζονται σωστά για την ομαλή μετάβασή τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.

Στο βρεφονηπιακό σταθμό του Χαμόγελου το παιδαγωγικό πλαίσιο διαμορφώνεται με κύριο άξονα το παιχνίδι, μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η πλέον αποδοτική μαθησιακή εμπειρία. Με το παιχνίδι τα παιδιά εξερευνούν τον περιβάλλοντα χώρο, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν προβλήματα και προσπαθούν να δώσουν λύσεις, αξιοποιούν την περιέργεια αλλά και τα λάθη τους, κάνουν επιλογές και υλοποιούν τις δικές τους ιδέες, με το δικό τους προσωπικό τρόπο και ρυθμό. Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν τον κόσμο όταν κινούνται στο χώρο, αναρωτιούνται και απαντούν, συγκρίνουν όμοια και ανόμοια πράγματα, αντιγράφουν πράξεις και στάσεις, πειραματίζονται δημιουργικά και δοκιμάζουν ρόλους.

 

 

Άδεια λειτουργίας

Βρεφονηπιακού σταθμού 4573-20.11.08

Ιδιωτικού νηπιαγωγείου Φ17.1/1276-03.06.09

Ώρες λειτουργίας

Καθημερινά από 07:00 έως 21:00

Σάββατο 8:30 έως 14:30

Colors