Άδεια λειτουργίας

Βρεφονηπιακού σταθμού 4573-20.11.08

Ιδιωτικού νηπιαγωγείου Φ17.1/1276-03.06.09

Ώρες λειτουργίας

Καθημερινά από 07:00 έως 21:00

Σάββατο 8:30 έως 14:30

Colors